วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คอมพลีเมนต์

คอมพลีเมนต์ (Complement)
    คอมพลีเมนต์ของเซต A ซึ่งมีเอกภพสัมพัทธ์เป็น U คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของ U แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A และใช้สัญลักษณ์ (อ่านว่า เอไพรน์) แทน คอมพลีเมนต์ของเซต A
        

 ตัวอย่าง  กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {1, 3, 5, 7, 9}
วิธีทำ = {2, 4, 6, 8, 10}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น